galybermek1 işlik

  1. Barha ýokarlanmak, gitdigiçe asmana göterilmek.

  2. Ýeriňden turup gidibermek, ugrabermek.

galybermek2 işlik

[ga:lybermek]

Has yza galmak, gitdigiçe yzda bolmak.

  • Kä ýerde büdräp, kä ýerde sürşüp, çakan at galyberdi. («Görogly» eposy)