galtga

Tor ýa-da çeňňek suwa batmazlyk üçin dakylýan ýeňiljek agaç we ş. m.

  • Oglanlar ýarym sagat ýaly aýlagyň içinde galtga seredişip oturdylar. (N. Jumaýew, Syrly gala)