galtaman1

Könelişen söz Garyp, pukara.

  • Galtaman adam.

galtaman2

Öldürip-kesmek, talamak ýaly jenaýat edýän adam, garakçy, talaňçy.

  • Meni hem tas galtamanlar hatyryna geçiripdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Garakçy, galtaman, oba ogrusy, Gün-günden köpeldi eli egrisi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)