galstuk

Boýna dakylýan ýasy lenta, dilkaw mata.

  • Ol mugallymlaryň birinden bir ak ýaka ýene birinden hem bir galstuk alyp, şolary boýnuna ildiripdir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galstuk - galstugy.