galpyldy

Üşemek, gorkmak ýa-da üşütmek we ş. m. netijesinde döreýän titreme, sandyrama, gagşama.

  • Onuň endamynda galpyldy peýda boldy.

galpyldy ýetişmek

Ýürege howsala düşmek, gorkup başlamak.

  • Ýürekleri syrylan jigitlere-de biraz galpyldy ýetişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)