galplyk

  1. Hakyky dällik, ýalan, aldaw.

    • Ýöne weli galplyk meniň göwnüme ýaramady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Ýalançylyk, aldawçylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galplyk - galplygy.