galmagalsyz sypat

  1. Galmagaly, gykylygy ýok bolan, sessiz-üýnsüz, gykylyksyz.

    • Şeýle-de bolsa, olar galmagalsyz, örän arkaýyn gürleýärdiler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Dawasy ýok bolan, jenjelsiz, imi-sala.