galmagalçy

Köp galmagal edýän, dawaçyl, gykylykçy, nadara.

  • Biziň obamyzda şondan galmagalçy aýal ýok. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ol örän galmagalçy bolan ekeni. (H. Ysmaýylow, Iki Atanyň Ogly)

  • Galmagalçy adam.