galkynmak işlik

Ruhuň göterilmek, ruhlanmak; birneme gurplanmak.