galgatmak işlik

[ga:lgatmak]

Ýelin ýa başga bir zadyň täsirinde ykdyrmak, pasyrdatmak, eýläk-beýläk bulaýlatmak, ýelpesetmek.

  • Başlyk gamçaly elini galgadanyny hem duýman galdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol çokully saçyny sekildedip, ellerini galgadyp gepledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galgatmak - galgadýar, galgadar, galgadypdyr.