galdyramak işlik

seret gagşamak

  • Ol ilki bilen galdyrap üşüdýänligini we ýüreginiň, bulanýanlygyny duýdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Ysytma tutýan adam ilki galdyrap başlaýar.