galdawlyk gal‧daw‧lyk

Galdawa has bolan gylyk-häsiýet, galdaw häsiýetli bolmaklyk, howlugaganlyk, alňasaklyk, galjaňlyk.

  • Haçan şu adamlar galdawlygy terk ederkäler? (N. W. Gogol, Eserler)

  • Ondan garaşyp bolmajak galdawlyk bilen onuň budundan agyz saldy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galdawlyk - galdawlygy.


Duş gelýän formalary
  • galdawlygy