galam1

  1. Könelişen söz Syýa batyrylyp hat ýazylýan ýelek, ýüwüş ýa-da ýörite taýýarlanylýan uzyn çöp, taýajyk.

  2. Hat ýazmak, surat çekmek üçin içi grafit daşy bilen doldurylan taýajyk.

    • Galam alyp ýazmaga örän çalasyn elim. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

    • Ol gören zatlaryny kagyza galam bilen bellik etdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

galam1

Botanika Derýa ýataklarynda topbak bolup görülýän ösümlik.

galam2

Dialektal söz seret çemçe

galam3

Ortak dişelýän, metala haşam salynýan gural.