galak ga‧lak

[ga:lak]

Ýaryşda we ş. m. yza galýan, yzda barýan, astyn.

 • Obamyzda köne duýguly, galak düşünjeli bir adam hem galmandyr diýip, aýdyp bilmeris. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galak - galagy.


Duş gelýän formalary
 • galagydy
 • galagyň
 • galakdy
 • galaklyga
 • galaklygy
 • galaklygyndan
 • galaklygyny
 • galaklygynyň
 • galaklyk
 • galaklykdan