galagopluk

Başagaýlyk, aljyraňňylyk, ynjalyksyzlyk, howsalalylyk.

  • Enesiniň jogap bermän içki tama girmegi, Merdanda galagopluk döretdi. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Hoşgeldi Pökgeniň ýüzüne seredende onuň bir zat sebäpli galagopluga düşenini aňlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galagopluk - galagoplugy.