gala

[gala:]

Duşmandan goranmak üçin palçykdan, daşdan we ş. m. salynýan beýik diwarly howly, beýik berkitme.

  • Galanyň töweregini gyssagly arassalamaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Galandar şu galada bir ok-ýaý barmyşyn. («Görogly» eposy)

  • Köne galanyň bir ganaty we somalyp duran bir burçy köçäniň üstünde abanyp durýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Dil hem bela, hem gala. (nakyl)