gala ga‧la sypat

[gala:]

Duşmandan goranmak üçin palçykdan, daşdan we ş. m. salynýan beýik diwarly howly, beýik berkitme.

 • Galanyň töweregini gyssagly arassalamaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Galandar şu galada bir ok-ýaý barmyşyn. («Görogly» eposy)

 • Köne galanyň bir ganaty we somalyp duran bir burçy köçäniň üstünde abanyp durýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Dil hem bela, hem gala. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • galada
 • galadaky
 • galadam
 • galadan
 • galadanam
 • galady
 • galadygy
 • galadygyna
 • galadygyny
 • galadyr
 • galadyň
 • galalar
 • galalara
 • galalarda
 • galalardaky
 • galalardan
 • galalardandy
 • galalardyr
 • galalary
 • galalarydyr
 • galalarymyzy
 • galalaryna
 • galalarynda
 • galalaryndan
 • galalaryny
 • galalarynyň
 • galalaryň
 • galaly
 • galalyk
 • galalylar
 • galalyň
 • galam
 • galama
 • galamam
 • galamda
 • galamdan
 • galamdyr
 • galamy
 • galamyz
 • galamyzda
 • galamyzy
 • galamyzyň
 • galamyň
 • galanam
 • galany
 • galanyň
 • galarak
 • galasy
 • galasydyr
 • galasyna
 • galasynam
 • galasynda
 • galasyndan
 • galasyny
 • galasynyň
 • galasyz
 • galaň
 • galaňa
 • galaňda
 • galaňy
 • galaňyz
 • galaňyza
 • galaňyzda
 • galaňyzy
 • galaňyzyň
 • galaňyň