gakylyk

[ga:kylyk]

Üsgürilende, dem alyş ýolunda öýkenden çykýan süýgeşik, hapa tüýkülik.

  • Aslynda siz meni kim hasap edeniňizde näme, men onuň üstüne gakylyk taşlap bilerin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bogazymdan gakylyk gopýar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gakylyk - gakylygy.