gakylyk ga‧ky‧lyk

[ga:kylyk]

Üsgürilende, dem alyş ýolunda öýkenden çykýan süýgeşik, hapa tüýkülik.

 • Aslynda siz meni kim hasap edeniňizde näme, men onuň üstüne gakylyk taşlap bilerin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bogazymdan gakylyk gopýar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gakylyk - gakylygy.


Duş gelýän formalary
 • gakylygy
 • gakylygyna
 • gakylygynda
 • gakylygyny
 • gakylygynyň
 • gakylygyň
 • gakylygyňy
 • gakylykda
 • gakylykdan
 • gakylykly
 • gakylyksyz