gahar-gazap ga‧har-ga‧zap

Örän güýçli gahar.

  • Gurply göwresine kuwwat ýetişip, gahar-gazap bilen sözledi içgin. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

gahar-gazaba münmek

Gaty gaharlanmak.

  • Diýdi, diýmesiz, sözler, gahar-gazaba münüp. (B. Kerbabaýew, Poemalar)