gagyldy ga‧gyl‧dy

[ga:gyldy]

Gazlaryň, gargalaryň, ördekleriň seslenişi aňladýan söz.

  • Bilbil-de saýrarmyşyn, garganyň gagyldysy has daşa ýaýrarmyşyn. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • gagyldady
  • gagyldyly
  • gagyldysy