gaflat gaf‧lat

Könelişen söz Gapyllyk, ahmallyk, garaňkylyk.

  • Aýrylyň gaflatdan, Türkmen gyzlary! (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Daglar başy dumanlap, tolkun atýar ümürler, garaňky hem gaflatda puç geçýärdi ömürler. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • gaflata
  • gaflatda
  • gaflatdan