gadyrdan ga‧dyr‧dan

[gadyrda:n]

Gadyr-sylag edýän, gadyrly, örän ýakyn, içgin adam.

  • Watana wepadar, goňşa gadyrdan, agzybir halky bar, özi gahryman. («Oktýabr ýalkymy»)

  • Gadyrdan galamdaşlar. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • gadyrdana
  • gadyrdandy
  • gadyrdanlyk
  • gadyrdanym
  • gadyrdanyň