gadyr ga‧dyr at

 1. Birek-birege goýulýan hormat, sylag, gadyr-gymmat.

  • Gadyryňy bileniň gadyryn bilýärsiň. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Öwredeniň üçin sag bol dost, men özüm seniň gadyryňy bilerin. (H. Ysmaýylow, Iki atanyň ogly)

 2. Bir zadyň gymmaty, höziri, bahasy.

  • Gallanyň gadyry şondan soň bilner. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Zer gadyryny zergär biler. (nakyl)

  • Arynyň zäherini çekmedik, balyň gadyryn näbilsin. (nakyl)

gadyr gijesi

Dini söz seret gije


Duş gelýän formalary
 • gadyra
 • gadyram
 • gadyrdan
 • gadyrdandy
 • gadyrdy
 • gadyrlarynyň
 • gadyrly
 • gadyrlydy
 • gadyrlydyr
 • gadyrlylyk
 • gadyrmy
 • gadyrsyz
 • gadyry
 • gadyrydyr
 • gadyrym
 • gadyrymy
 • gadyrymyz
 • gadyryn
 • gadyryna
 • gadyryny
 • gadyrynyň
 • gadyryň
 • gadyryňam
 • gadyryňy
 • gadyryňyzy