gadaklamak işlik

Gadak bilen ölçemek, gadak bilen çekmek.