gadagan ga‧da‧gan

Bir işiň, zadyň edilmegine ygtyýar berilmedik, el berilmeýän.

 • Yza çekilmeklik gadagan. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bu ýere ýatlara girmek gadagan! (N. Pomma, Saýlanan eserler)

gadagan etmek

Ýol bermezlik, ygtyýar bermezlik, baglamaklyk.


Duş gelýän formalary
 • gadaganda
 • gadagandy
 • gadagandygy
 • gadagandygyna
 • gadagandygyndan
 • gadagandygyny
 • gadagandyr
 • gadaganlyga
 • gadaganlygy
 • gadaganlygyna
 • gadaganlygyndan
 • gadaganlygyny
 • gadaganlygynyň
 • gadaganlygyň
 • gadaganlyk
 • gadaganlykda
 • gadaganlykdan
 • gadaganmy