gadagan

Bir işiň, zadyň edilmegine ygtyýar berilmedik, el berilmeýän.

  • Yza çekilmeklik gadagan. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu ýere ýatlara girmek gadagan! (N. Pomma, Saýlanan eserler)

gadagan etmek

Ýol bermezlik, ygtyýar bermezlik, baglamaklyk.