gabyr-gubur ga‧byr-gu‧bur

gabyr-gubur etmek

Üýrüp topulmak, gabyrdap üýrmek, gabyrdap agyz urmak (it hakda).

  • It ýabynyň guýrugyndan gabyr-gubur edip agyz saldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ol ketekde ýatan ala ganjygyň birden gabyr-gubur edip, adama topulmasy bardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)