gabaw ga‧baw

[ga:baw]

 1. Galanyň ýa-da goşunyň daşyna duşmanyň guran halkasy.

  • Söweşde bular ýedi adam bolup duşman gabawyna düşdüler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Daş-töweregini gabap duran zatlar, gurşaw.


Duş gelýän formalary
 • gabawa
 • gabawam
 • gabawda
 • gabawdady
 • gabawdakylaryň
 • gabawdan
 • gabawlarda
 • gabawlary
 • gabawy
 • gabawyn
 • gabawyna
 • gabawynda
 • gabawyndaky
 • gabawyndan
 • gabawyny
 • gabawynyň
 • gabawyň