gabaw

[ga:baw]

  1. Galanyň ýa-da goşunyň daşyna duşmanyň guran halkasy.

    • Söweşde bular ýedi adam bolup duşman gabawyna düşdüler. (A. Gowşudow, Eserler)

  2. Daş-töweregini gabap duran zatlar, gurşaw.