gabatlanmak işlik

  1. Gabatma-gabat bolmak, garşyma-garşy bolmak.

  2. Bir zada, wagta laýyk getirilmek, gabat geler ýaly edilmek, niýetlenmek.

    • Häzir Ata Gowşudowyň Eserler ýygyndysynyň üç tomlugynyň ilkinji tomy ongünlüge gabatlanyp çykaryldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)