gabatlamak ga‧bat‧la‧mak işlik

 1. Gabatma-gabat etmek, garşyma-garşy etmek, biri-birine göni getirmek, gönülemek.

  • Iki hatar duraýsadyk gabatlap. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir zada ýa-da wagta laýyk geler ýaly hereket etmek, niýet edip iş görmek.

  • Festiwala gabatlap Moskwa gitdik.

 3. Gabat öňünden çykmak, öňünden garşylamak. Pete-pet gelmek.

  • Onuň özünden, gapdalyndan hem ýörite iberilen otrýadlar gabatlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gabatlady
 • gabatlady-da
 • gabatlamaly
 • gabatlamanmy
 • gabatlap
 • gabatlapdym
 • gabatlaýan
 • gabatlaýarlar