gabarylmak ga‧ba‧ryl‧mak işlik

[ga:barylmak]

 1. Dolup gübermek, pökgermek.

  • Pagta salnan ganarlar gabarylyp görünýärdiler.

 2. Göçme manyda Hondan bärsi bolmak, gopbamsyramak, çişmek.

  • Köse zaňňar gabarylyp geldi. («Kolhoz günleri»)

  • Haýbat atyp, gabarylyp, saklady ol çopany. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gabaryldy
 • gabarylmak
 • gabarylsyn
 • gabarylyp
 • gabarylýan
 • gabarylýandyr
 • gabarylýardy
 • gabarylýarlar