gabarylmak işlik

[ga:barylmak]

  1. Dolup gübermek, pökgermek.

    • Pagta salnan ganarlar gabarylyp görünýärdiler.

  2. Göçme manyda Hondan bärsi bolmak, gopbamsyramak, çişmek.

    • Köse zaňňar gabarylyp geldi. («Kolhoz Günleri»)

    • Haýbat atyp, gabarylyp, saklady ol çopany. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)