gabartmak ga‧bart‧mak işlik

[ga:bartmak]

 1. Içine zat salyp gübertmek, pökgertmek, çişirmek (halta, çuwal we ş. m. hakda).

  • Ol ýaňy haltasyny gabardyp ugran wagty, ogrulygynyň üstünde tutuldy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Gabarçyk emele getirmek, gabarjyk döretmek.

  • Tufly aýagymy gabartdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gabartmak - gabardýar, gabardar, gabardypdyr.


Duş gelýän formalary
 • gabardam
 • gabardamok
 • gabardan
 • gabardasy
 • gabardyp
 • gabardýandygynyň
 • gabardýardy
 • gabardýarlar
 • gabartdy
 • gabartdylar
 • gabartdym
 • gabartdyňmy
 • gabartjakdygyny
 • gabartma
 • gabartma-da
 • gabartmady
 • gabartmadyk
 • gabartmak
 • gabartmaklykdan
 • gabartman
 • gabartmazlygy
 • gabartmaýan
 • gabartmaýandygy
 • gabartmaýar
 • gabartmaýarlar
 • gabartmaýaryn
 • gabartmaň
 • gabartsa-da