gabarmak işlik

[ga:barmak]

 1. Göwrümi ulalmak, pökgermek, güberilmek, çişmek.

  • Fartuklary gitdigiçe gabarýar, uzakdaky harman gar dek agarýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Eňegi bilen tegelenip, gabaryp duran ýüzüniň etlek ýaňaklary özden hem kiçijik burnuny has-da myşşyk edip görkezýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gabarçyk emele gelmek, pakgarmak.

  • Elimiň aýasy gabardy.

  • Aýagym gabarypdyr.

 3. Göçme manyda Ýerliksiz öwünmek, güplemek, çişmek.

  • Bolsa-da ol gabarmagyň we çişmegi gadyryny bilip, hötdesinden gelýän adam ekeni. («Tokmak» žurnaly)