gabanmak işlik

[ga:banmak]

Gabanjaňlyk etmek, gabanjaň gylykda bolmak, özgelerden gysganmak.

  • Eger Pökgen aga gyzyny beýle gabalýan bolsa, biz-näme diýjegimizi bilemzok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Öwezi menden gabanyp başlady. («Görogly» eposy)