gabamak ga‧ba‧mak işlik

[ga:bamak]

 1. Töwerek-daşyny gurşap almak, töweregine halkalaýyn aýlanmak, gabawa salmak.

  • Gürrüňe başladyk jemläp başymyz, Polisiýalar gabap aldy daşymyz. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Biz olary gizlin ýerde goýup, jaýy gabadyk. («Pioner» žurnaly)

  • Olar meni görüp derrew daşymy gabadylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Biriniň daşyna üýşmek, bir zadyň töweregine ýygnanmak, toplanmak, halkalaýyn aýlanmak.

  • Toplanan märeke onuň daşyny gabady.


Duş gelýän formalary
 • gabady
 • gabadyk
 • gabadylar
 • gabadym
 • gabagyn
 • gabajak
 • gabama
 • gabamaga
 • gabamagy
 • gabamagyň
 • gabamak
 • gabamaklary
 • gabamaklyk
 • gabamaly
 • gaban
 • gabanda
 • gabandan
 • gabandy
 • gabandygyny
 • gabandyr
 • gabanlarynda
 • gabanmyş
 • gabap
 • gabapdy
 • gabapdylar
 • gabapdyr
 • gabapdyrlar
 • gabar
 • gabar-da
 • gabara
 • gabardan
 • gabardy
 • gabarlar
 • gabasy
 • gabaý
 • gabaýan
 • gabaýar
 • gabaýardy
 • gabaýardylar
 • gabaýarlar
 • gabaýmagy