gabalyk ga‧ba‧lyk

[ga:balyk]

Görnüşi ululyk, daş görnüşi ululyk, çişiklik.

  • Ol bilinden aşagynyň gabalygy giň köýneginiň içinde mälim bolup duran bir gyzdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gabalyk - gabalygy.


Duş gelýän formalary
  • gabalygy