gabahatçylyk

seret gabahatlyk

  • Buržuwaziýa gozgalaň turzan halka gabahatçylyk bilen dönüklik edipdir. (Orta Asyrlar Taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gabahatçylyk - gabahatçylygy.