gabahatçylyk ga‧ba‧hat‧çy‧lyk

seret gabahatlyk

  • Buržuwaziýa gozgalaň turzan halka gabahatçylyk bilen dönüklik edipdir. (Orta asyrlar taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gabahatçylyk - gabahatçylygy.


Duş gelýän formalary
  • gabahatçylygy
  • gabahatçylyklary
  • gabahatçylyklaryňam
  • gabahatçylykly