gabahat ga‧ba‧hat

Gaty, ýaramaz, aýyp, erbet, ýazgarylýan , hereket.

 • Eden şertnamasyny gabahat bozup, nejis galtamanlar geçdi serhetden. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Seniň aýalyň gaty gowy adam ýaly-la, şu işiň gabahat bolaýmasyn. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gabahat - gabahady.


Duş gelýän formalary
 • gabahatdygyna
 • gabahatdygyny
 • gabahatdyr
 • gabahatly
 • gabahatlygy
 • gabahatlygyny
 • gabahatlygyň
 • gabahatlyk
 • gabahatlykdyr