gaba sypat

[ga:ba]

  1. Göwrümi uly, garasy ullakan, daş görnüşi uly bolan.

    • Durdy çopanyň ýüzi bilen gaba telpegi göründi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Çişik, ýogyn.

  3. Köp.

    • Sürüniň gabasy suwa ýakyldy.