gaba ga‧ba sypat

[ga:ba]

 1. Göwrümi uly, garasy ullakan, daş görnüşi uly bolan.

  • Durdy çopanyň ýüzi bilen gaba telpegi göründi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Çişik, ýogyn.

 3. Köp.

  • Sürüniň gabasy suwa ýakyldy.


Duş gelýän formalary
 • gabada
 • gabadan
 • gabady
 • gabadyk
 • gabadylar
 • gabadym
 • gabaja
 • gabalar
 • gabalary
 • gabalygy
 • gabama
 • gabaragy
 • gabarak
 • gabasy