gaşanmak işlik

Öz-özüňi gaşamak, gijeýän ýeriňi gaşamak.

  • Bir agaja baryp, gapdalyny oýkap gaşanypdyr we şondan gök sapaklar ilişip galypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

gars-gars gaşanmak

Eliň ýetişdiginden gaşanmak.

  • Olar gars-gars gaşanýardylar. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

  • Biri ýatyr gars-gars gaşanyp.