gaşamak işlik

Gijeýän ýeriňi dyrnagyň bilen gazamak.

  • Annaguly kellesini gaşamaga başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ol birgün omzyny gaşamak üçgin olkanýar weli, ýokarsyndan naýynjar ses eşidilýär. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Utulan ýeňsesini gaşar. (nakyl)

gijän ýeriňi gaşamak

Özüňe degişli bolan zat barada gürlemek, aýtmak, geplemek.