gaýzykmak işlik

Sowamak, üşütmek zerarly ýüzi üýtgemek.

  • Emma ol hem daýaw we ýüzi gaýzygan hem-de bir petde iňňä meňzäp duran gara murtly adamdy. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gaýzykmak - gaýzygýar, gaýzygar, gaýzygypdyr.