gaýymlyk ga‧ýym‧lyk

[ga:ýymlyk]

  1. Gowşak dällik, berklik, pugtalyk, mäkämlik.

  2. Tutanýerlilik, işiňe jürlük, başarnyklylyk.

    • Işde gaýymlyk.

  3. Ykjamlyk, çemelilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gaýymlyk - gaýymlygy.


Duş gelýän formalary
  • gaýymlygyna