gaýym ga‧ýym

[ga:ýym]

 1. Pugta, mäkäm, berk.

  • Ol yş galan ýerini gaýym başyr. («Görogly» eposy)

  • Guwanjym sen, güneşim sen, tagtym sen, Sen ugruňda bili guşadym gaýym. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Tutanýerli, işine jür.

  • Aýaly Lýudmila örän mylaýym, eli dek duranok, hyzmata gaýym. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Gaýym adam.

 3. Ykjam, ýaraşyp duran (gural hakda).

  • Bu kätmen ýeňiljek hem otaga gaýym. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gaýymlygyna
 • gaýymlyk