gaýyk ga‧ýyk at

Suwda kürek bilen sürülýän gäminiň bir görnüşi.

 • Ilerki burundan bir gaýyk dolandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Derýanyň ýüzünde ýelkenli gämiler, ýelkensiz gaýyklar ýüzýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Olar atjak bolup çenänlerinde, Pöwhe öldüm-öldümde gelip, gaýygyň gyrasyna ýapyşdy, gaýyk ýene düňderildi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gaýyk - gaýygy.


Duş gelýän formalary
 • gaýyga
 • gaýygy
 • gaýygym
 • gaýygyna
 • gaýygynda
 • gaýygyndan
 • gaýygyny
 • gaýygynyň
 • gaýygyň
 • gaýykda
 • gaýykdaky
 • gaýykdan
 • gaýykdygy
 • gaýykdygyny
 • gaýykdyr
 • gaýyklar
 • gaýyklara
 • gaýyklaram
 • gaýyklarda
 • gaýyklary
 • gaýyklaryna
 • gaýyklaryndanam
 • gaýyklaryny
 • gaýyklarynyň
 • gaýyklaryň
 • gaýykly
 • gaýyksyza