gaýybana at

[ga:ýyba:na]

  1. Habarly bolmaly adamyň ýa-da edaranyň ýoklugynda bolýan, edilýän özüni görmezden, daşyndan.

    • Bahar gaýybanadan hat ogrusyna gaharlandy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Mydama leksiýalara gatnaşyp okalmaýan (okuwyň bir görnüşi).

    • Ol gaýbana okap, şu ýyl üçinji kursa ekzamen bermelidir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Gaýbana okuw.