gaýybana ga‧ýy‧ba‧na at

[ga:ýyba:na]

 1. Habarly bolmaly adamyň ýa-da edaranyň ýoklugynda bolýan, edilýän özüni görmezden, daşyndan.

  • Bahar gaýybanadan hat ogrusyna gaharlandy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Mydama leksiýalara gatnaşyp okalmaýan (okuwyň bir görnüşi).

  • Ol gaýbana okap, şu ýyl üçinji kursa ekzamen bermelidir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gaýbana okuw.


Duş gelýän formalary
 • gaýybana-da
 • gaýybanadan
 • gaýybanasyndan