gaýtmak gaýt‧mak işlik

 1. Gelen ýeriňe gitmek, yzyňa ugramak, öwrülmek.

  • Myhmanlar öýli-öýüne gaýtdy. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

  • Şady, özüň bil men-ä gaýtjak. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

  • Ýow gaýtsa, agsak ozar. (nakyl)

 2. Ýokardan aşak gaçmak, ýykylmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gaýtmak - gaýdýar, gaýdar, gaýdypdyr.

işi gaýtmak

seret

ýüzi gaýtmak

seret ýüz


Duş gelýän formalary
 • gaýdaly
 • gaýdalyň
 • gaýdan
 • gaýdana
 • gaýdanda
 • gaýdandan
 • gaýdandygy
 • gaýdandygyna
 • gaýdandygyny
 • gaýdandyklaryna
 • gaýdandyklaryndan
 • gaýdandyr
 • gaýdanlar
 • gaýdanlara
 • gaýdanlaram
 • gaýdanlary
 • gaýdanlaryna
 • gaýdanlarynda
 • gaýdanlaryndan
 • gaýdanlaryny
 • gaýdanlaryň
 • gaýdanlygy
 • gaýdanmyş
 • gaýdanok
 • gaýdanokdy
 • gaýdanoklar
 • gaýdansoň
 • gaýdany
 • gaýdanym
 • gaýdanymda
 • gaýdanymdan
 • gaýdanymy
 • gaýdanymyza
 • gaýdanymyzda
 • gaýdanymyzdan
 • gaýdanyna
 • gaýdanynda
 • gaýdanyndan
 • gaýdanyny
 • gaýdanynyň
 • gaýdanyň
 • gaýdanyňda
 • gaýdanyňdan
 • gaýdanyňy
 • gaýdanyňyzdan
 • gaýdar
 • gaýdar-da
 • gaýdara
 • gaýdardy
 • gaýdardyk
 • gaýdardylar
 • gaýdardym
 • gaýdardyň
 • gaýdardyňyz
 • gaýdarlar
 • gaýdarlarmy
 • gaýdarly
 • gaýdarsyň
 • gaýdarsyňyz
 • gaýdaryn
 • gaýdarynmy
 • gaýdarys
 • gaýdasy
 • gaýdasym
 • gaýdasyň
 • gaýdaý
 • gaýdaýmagy
 • gaýdaýmagyndan
 • gaýdaýmaly
 • gaýdaýmasyn
 • gaýdaýmaz
 • gaýdaýsak
 • gaýdaýsam
 • gaýdaýsaň
 • gaýdaýsaňyz
 • gaýdaýyn
 • gaýdaýyň
 • gaýdybam
 • gaýdyp
 • gaýdypdy
 • gaýdypdyk
 • gaýdypdylar
 • gaýdypdym
 • gaýdypdyr
 • gaýdypdyr-da
 • gaýdypdyrlar
 • gaýdypdyň
 • gaýdypdyňyz
 • gaýdypmy
 • gaýdypsyň
 • gaýdypsyňyz
 • gaýdyň
 • gaýdýan
 • gaýdýan-da
 • gaýdýanam
 • gaýdýandygy
 • gaýdýandygyna
 • gaýdýandygyny
 • gaýdýandygynyň
 • gaýdýandyklary
 • gaýdýandyklaryny
 • gaýdýandyr
 • gaýdýandyrlar
 • gaýdýanlar
 • gaýdýanlygy
 • gaýdýanlygydyr
 • gaýdýanlygyndadyr
 • gaýdýanlygyny
 • gaýdýanyna
 • gaýdýança
 • gaýdýar
 • gaýdýar-da
 • gaýdýardy
 • gaýdýardylar
 • gaýdýardym
 • gaýdýarlar
 • gaýdýarmyka
 • gaýdýarsyň
 • gaýdýarsyňyz
 • gaýdýaryn
 • gaýdýarys
 • gaýtdy
 • gaýtdy-da
 • gaýtdygy
 • gaýtdyk
 • gaýtdylar
 • gaýtdym
 • gaýtdym-da
 • gaýtdyň
 • gaýtdyňmy
 • gaýtdyňyz
 • gaýtdyňyzmy
 • gaýtgyn
 • gaýtjagy
 • gaýtjagymy
 • gaýtjagyny
 • gaýtjagyň
 • gaýtjagyňy
 • gaýtjak
 • gaýtjakdy
 • gaýtjakdygyny
 • gaýtjakdym
 • gaýtma
 • gaýtmady
 • gaýtmadyk
 • gaýtmadylar
 • gaýtmadyňmy
 • gaýtmaga
 • gaýtmagam
 • gaýtmagy
 • gaýtmagym
 • gaýtmagyma
 • gaýtmagymy
 • gaýtmagymyzyň
 • gaýtmagyn
 • gaýtmagyna
 • gaýtmagyndan
 • gaýtmagyny
 • gaýtmagynyň
 • gaýtmagyň
 • gaýtmajaga
 • gaýtmajagy
 • gaýtmajagyny
 • gaýtmajak
 • gaýtmajakdygyna
 • gaýtmajakdygyny
 • gaýtmajaklaryny
 • gaýtmak
 • gaýtmakdan
 • gaýtmakdy
 • gaýtmaklary
 • gaýtmaklaryny
 • gaýtmaklarynyň
 • gaýtmaklygam
 • gaýtmaklygy
 • gaýtmaklyk
 • gaýtmakçy
 • gaýtmalary
 • gaýtmalaryň
 • gaýtmaly
 • gaýtmalydy
 • gaýtmalyň
 • gaýtman
 • gaýtmandy
 • gaýtmandyklaryny
 • gaýtmandyr
 • gaýtmandyrlar
 • gaýtmanlaryna
 • gaýtmanlygy
 • gaýtmany
 • gaýtmaryn
 • gaýtmasa
 • gaýtmasam
 • gaýtmasaň
 • gaýtmasy
 • gaýtmasyndan
 • gaýtmaz
 • gaýtmazdan
 • gaýtmazdy
 • gaýtmazdyk
 • gaýtmazdylar
 • gaýtmazdym
 • gaýtmazlar
 • gaýtmazlyga
 • gaýtmazlygy
 • gaýtmazlygyň
 • gaýtmazlyk
 • gaýtmazy
 • gaýtmazymdan
 • gaýtmazymyzdan
 • gaýtmazyndan
 • gaýtmazynyň
 • gaýtmaýan
 • gaýtmaýandyklaryny
 • gaýtmaýar
 • gaýtmaýardylar
 • gaýtmaýarlar
 • gaýtmaýarysmy
 • gaýtsa
 • gaýtsa-da
 • gaýtsak
 • gaýtsalar
 • gaýtsam
 • gaýtsamam
 • gaýtsaň
 • gaýtsaňyz
 • gaýtsyn
 • gaýtsynlar