gaýtgyn gaýt‧gyn

 1. Peseliş, azalma, pese düşme (suw hakda).

 2. Suwdan mazaly dolma.

  • Ýorunjaly pelleriň suwy gaýtgyn alyp dolupdyr.


Duş gelýän formalary
 • gaýtgyna
 • gaýtgynlar
 • gaýtgynlarynyň
 • gaýtgynlaryň
 • gaýtgynlyk
 • gaýtgyny
 • gaýtgynydyr
 • gaýtgynyndan
 • gaýtgynyň