gaýtarylmak gaý‧ta‧ryl‧mak işlik

 1. Yzyna öwürdirilmek, yzyna dolandyrylmak, iberilmek.

 2. Bir zat yzyna berilmek, gowşurylmak.

 3. Söwda goýbolsun edilmek, bozulmak.

  • Edilen söwda gaýtaryldy.


Duş gelýän formalary
 • gaýtarylan
 • gaýtarylanda
 • gaýtarylandan
 • gaýtarylandygyny
 • gaýtarylar
 • gaýtaryldy
 • gaýtaryldylar
 • gaýtaryljak
 • gaýtaryljakdygy
 • gaýtaryljakdygyny
 • gaýtarylma
 • gaýtarylmadyk
 • gaýtarylmaga
 • gaýtarylmagy
 • gaýtarylmagyna
 • gaýtarylmagynda
 • gaýtarylmagyny
 • gaýtarylmagynyň
 • gaýtarylmagyň
 • gaýtarylmajagy
 • gaýtarylmak
 • gaýtarylmaly
 • gaýtarylman
 • gaýtarylmandy
 • gaýtarylmandygy
 • gaýtarylmasa
 • gaýtarylmasy
 • gaýtarylmasynyň
 • gaýtarylmazlygy
 • gaýtarylmazlygyna
 • gaýtarylmazlygynyň
 • gaýtarylmazlygyň
 • gaýtarylmaýan
 • gaýtarylmaýanlygynyň
 • gaýtarylmaýar
 • gaýtarylsa
 • gaýtarylyp
 • gaýtarylypdyr
 • gaýtarylýan
 • gaýtarylýandygyny
 • gaýtarylýar