gaýtarylmak işlik

  1. Yzyna öwürdirilmek, yzyna dolandyrylmak, iberilmek.

  2. Bir zat yzyna berilmek, gowşurylmak.

  3. Söwda goýbolsun edilmek, bozulmak.

    • Edilen söwda gaýtaryldy.