gaýry gaý‧ry

Başga, özge, ýat.

 • Häzir güneşli respublikamyzda aýal-gyzlaryň mugallyma, pagtaçy, wraç we gaýry hünärlerde işleýänleri müňlerçedir. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Ol bir gaýry ýurt ekeni. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • gaýra
 • gaýram
 • gaýrydan
 • gaýrylar
 • gaýrylarda
 • gaýrylardan
 • gaýrylaryň
 • gaýryly
 • gaýrym
 • gaýrysyndan