gaýrat at

[gaýra:t]

  1. Iş başarjaňlyk ukyby, bir işiň hötdesinden gelip bilijilik, batyrlyk, edeplilik.

    • Işledikçe artýar gaýraty onuň, ol guwanjy, ýaraşygy, jülgäniň. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  2. Güýç, kuwwat, gujur.

gaýrat etmek

Her bir kynçylyga hötde gelmäge çalyşmak, çydam etmek.

  • Jan ogullar, ýene ikije gün gaýrat ediň. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Az wagt gaýrat etsek, bu günler hem gejip gider, Pýotr! (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)