gaýrat gaý‧rat at

[gaýra:t]

 1. Iş başarjaňlyk ukyby, bir işiň hötdesinden gelip bilijilik, batyrlyk, edeplilik.

  • Işledikçe artýar gaýraty onuň, ol guwanjy, ýaraşygy, jülgäniň. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Güýç, kuwwat, gujur.

gaýrat etmek

Her bir kynçylyga hötde gelmäge çalyşmak, çydam etmek.

 • Jan ogullar, ýene ikije gün gaýrat ediň. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Az wagt gaýrat etsek, bu günler hem gejip gider, Pýotr! (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • gaýrat-da
 • gaýrata
 • gaýratam
 • gaýratdan
 • gaýratlary
 • gaýratlaryny
 • gaýratly
 • gaýratlydy
 • gaýratlydyr
 • gaýratlylygy
 • gaýratlylygym
 • gaýratlylygyna
 • gaýratlylygyny
 • gaýratlylygyňy
 • gaýratlylyk
 • gaýratlynyň
 • gaýratlysydy
 • gaýratsyz
 • gaýratsyzlyk
 • gaýraty
 • gaýratym
 • gaýratymam
 • gaýratymdan
 • gaýratymy
 • gaýratymyzy
 • gaýratyna
 • gaýratynda
 • gaýratyndan
 • gaýratyny
 • gaýratynyň
 • gaýratyň
 • gaýratyňa
 • gaýratyňam
 • gaýratyňdan
 • gaýratyňy
 • gaýratyňyz