gaýralamak gaý‧ra‧la‧mak işlik

  1. Gaýra çekilmek, yza süýşmek.

  2. Keselliniň ýagdaýy agyrlaşmak.

    • Ol gün-günden gaýralaýardy. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • gaýralaýardy